Neuss Belediye’sinin büyüleyici yanı:

Uyum için uygun olan „Neuss kardeş şehirleri“ !