Proje „Neuss Belediye`sinin uyum kılavuzları“

„Anlamak anlayışlı olmak demek- ve karşılıklı anlayiş Başarinin ön koşuludur“

NRW-Come In „in tanıtım parçası olarak – Neuss Belediye’ si, göçmenlerin kenti, uygun insanları yerel uyum ve yenilikleri-yaşama çalışması icin“ Kuzey Ren-Vestfalya devlet tarafından uzun süreli gönüllü calışan ve yardımcılar secildi.

Uyum yardımcıları göçmenlerin başarılı uyumu icin destek veriyorlar. Onların görevleri Almanya’da kısa süredir yaşayan göcmenlere hayatında yardımcı olmak ve yol göstermek. Bu yar-dım idari kurumlarda dil desteği olabilir, ama aynı zamanda gerektiğinde açıklayıcı bilgiler de sunulmaktadır (okul, eğitim, mesleki danışmanlık vs.)

Eğitim yasal çerçeve içerisinde özel finansman imkanları, uyum yardımcıları veya danışmanları göçmenlerin kamu nitelikli siyasi hayatında, kurumlar arasında „arabulucu“ olarak rollerini sağlık ve eğitim, uyum tedbirleri ve kültürlerarası iletişim sunulmaktadır.

Uyum yardımcısı veya danışmanı olmak devlet kurumlarında yardım, danışmanlık, sağlık ve eğitim tesislerinde ve sonra yeni gelen göçmenler için „yeni ülkelerinde“ yönlendirme sağlanır.
Göçmen danışmanlarının birinci grubu eğitimine baslamıştır. Calışmanın bütün akışı ayrıntılı ve uzman bilirkişiler tarafından uygulanıp değerlendirildi. Amaç 2011 yılı icin bir an önce calışmaların koşullarını ve devamını planlamak.

Sorularınızı uyum bürosunda proje müdürlerine iletebilirsiniz.

Uwe Manke,
Tel.: 02131 90-5076
veya
uwe.manke@stadt.neuss.de