Uyum kurulu

Görevler - Danışmanlar ve Üyeler - Alanları

24 haziran 2009’da Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti parlementosu tarafından toplulukların siyasi katılımının teşvik edilmesi için kabul edilen yasaya göre paragraf §27 belediye kodu: eger bir şehirde 5000 yabanci kökenli nüfus yaşıyorsa, o şehirde uyum konseyi bulunmalı“ kararı alındı.

Uyum, göçmen geçmişi olan insanların yaşadığı yere adapte olması için Belediye’ nin panelidir. Konsey üyeleri, konsey tarafindan atanan, göçmen geçmişi olan insanların Belediye ve kamu işlerinde sorunlarına temsil olur.

Uyum konseyi üyeleri, Belediye meclisi icin göçmen kökenlilerin temel ihtiyaçlarını ve günlük problemleri dile getirir. Size ne tür faydalı ve uygun firsatların sunulduğunu belirtir.

Neuss Belediye’si uyum için, insanların siyasal katılımı ve eşit haklar için resmi bir temsilci olmayı hedeflemektedir. Neuss Belediye’sinde her konuya çözüm bulunabilir. Siz sadece düzenli bir şekilde konsey ve komitelerinin tavsiyelerini dikkate alın.

Artikel