Entegrasyon teşviki

Neuss Belediyesi, entegrasyon çalışmalarının teşviki amacıyla yer yıl bir nevi ihale düzenlemektedir.

Bu kapsamda, Neuss Belediyesine bağlı olarak gerçekleştirilecek entegrasyon programları ile ilgili proje ve çalışmalar için öneri dilekçeleri sunulabilir. Entegrasyon Kurulunun her yıl kararlaştırdığı yeni faaliyet alanları ise, “Entegrasyon Teşviki Yuvarlak Masası” tarafından proje ve çalışmaların seçiminde göz önünde bulundurulur. Bu proje ve çalışmalara, Entegrasyon Kurulunca onaylandığı takdirde gerekli maddi destek tahsis edilebilir.

Neuss Belediyesinin bu uygulamadaki amacı, hem çeşitli hizmet kurumlarına hem de küçük dernekler, gruplar, inisiyatifler ve göçmen yardımlaşma örgütlerine, tasarladıkları projeleri gerçekleştirme imkânı sağlamaktır. Adı geçen kuruluşlar bu sayede Neuss şehrindeki entegrasyon çalışmalarına önemli katkılarda bulunarak Neuss’ta yaşayan insanlara yardımcı olabilirler.

Entegrasyon teşvikiyle ilgili öneri dilekçeleri konusundaki muhataplar

Uwe Manke

Tel.: +49 (0)2131 90-5752
E-posta: uwe.manke@stadt.neuss.de

Edona Tahiri

Tel.: +49 (0)2131 90-5753
E-posta: edona.tahiri@stadt.neuss.de

Irina Schuster

Tel.: +49 (0)2131 90-5751
E-posta: irina.schuster@stadt.neuss.de

Artikel