Entegrasyon teşviki, belediyemizin bir görev alanıdır

Entegrasyon Dairesi, göçmen kökenli insanlara hizmet veren makamdır!

Entegrasyon Dairesi, 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle Neuss Belediyesi bünyesinde yeni oluşturulmuştur.

Entegrasyon Dairesi, Neuss Belediyesi içerisindeki çeşitli dairelerin sorumluluk alanına giren “entegrasyon” görevi çerçevesinde entegrasyon teşvikiyle ilgili olarak yapılacak kamu işlemlerini, merkezî bir koordinasyon ve hizmet birimi olarak yerine getirmektedir.

Entegrasyon Dairesinin çalıştığı ağırlıklı alanlar özellikle aşağıdakilerdir:

  • Çeşitli dairelerin sorumluluk alanına giren “entegrasyon” görevinin daireler arası koordinasyonu;
  • Entegrasyon konseptinin uygulanması ve geliştirilmesi;
  • Tüm entegrasyon çalışmalarının tek bir çatı altında yoğunlaştırılması ve ağlandırılması;
  • Yerel ya da bölgeler üstü birlikler, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve resmî dairelerle konuyla ilgili ortak çalışmaların yapılması;
  • Entegrasyon Kurulunun işlerinin yürütülmesi;
  • Belediyemize bağlı çalışan entegrasyon rehberlerinin dil aracıları ve kültür elçileri olarak ihtiyaç sahibi yabancılarla bir araya getirilmeleri;
  • Belediyemizce uygulanan entegrasyon teşvik programının yürütülmesi ve tüm gerekli işlemlerinin yapılması;
  • Dahilî ve haricî maddi desteklerin temini ve denetimi;
  • Entegrasyon alanında faaliyet gösteren yerel personel ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında, entegrasyonun çeşitli alt konularında gerçekleştirilecek çalışmalar, etkinlikler, çalışma grupları ve yuvarlak masaların koordinasyonu, düzenlenmesi ve yürütülmesi.

Entegrasyon teşviki görev alanının yönetiminden Uwe Manke sorumludur.